Latest Entries

Kampanja EkoMilied

submitted by St Ignatius College Primary Luqa : Aleandro Farrugia, Hayden Magri, Jamie Sultana, Julia Galea, Melaine Stivala, Sara Riani  for 7-10
dissemination(s): DOI, Facebook, other, Other Schools through College Principals, tv, website
filed under Video Clips

Il-Kumitat EkoSkola tal-Kulleġġ San Injazju Primarja Luqa ħadem fuq kampanja ta’ għarfien fuq livell nazzjonali għal Milied aktar sostenibbli biex iqajjem kuxjenza dwar kemm jinħlew karti għalxejn fi żmien il-Milied. Wara l-Milied 2014, tlabna lit-tfal u lill-ġenituri kollha tal-iskola biex iżommu l-karti tat-tgeżwir tar-rigali li jkunu se jarmu u wara l-vaganzi tal-Milied iġibuhom l-iskola. Dawn intużaw f’attività li fiha ksejna l-art bihom. B’hekk stajna naraw l-ammont ta’ karti li kienu se jintremew. Ksejna area totali ta’ 522metru kwadru! Mill-filmati li ġbidna ta’ din l-attività, ħloqna vidjo (https://vimeo.com/147580611) li użajnih matul il-kampanja EkoMilied 2015 sabiex naqsmu mal-pubbliku dak li skoprejna. Barra minnhekk, b’din il-kampanja xtaqna nuru wkoll li hemm modi li bihom nistgħu naqtgħu din il-ħela, speċjalment billi nenfasizzaw dawk li bl-Ingliż jissejħu ‘the three Rs’ – reduce, reuse u recycle. Il-kampanja tnediet l-Erbgħa, 2 ta’ Diċembru fis-sala tal-iskola, fil-preżenza tal-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima l-Onorevoli Leo Brincat.

Read More

Topsy Turvy Thinking

submitted by Gozo College Girls Secondary School : Elenia Jo Xiberras  for 11-14
dissemination(s): notice board, other, school magazine, website
filed under Photos

Time stands still in natural beauty spots away from the humble and jumble of routine life. One such spot is between Xagħra and Marsalforn Bay. However there is litter strewn all over the place and even an upside down sofa is present. How can someone go especially to such a place to throw their unwanted items?Read More

Camouflage

submitted by Gozo College Girls Secondary School : Elenia Jo Xiberras  for 11-14
dissemination(s): notice board, other, school magazine, website
filed under Photos

A walk in the countryside reveals that some citizens still have a long way to go or actually learn as regards proper disposal of unwanted items. The opening of civic amenity sites and free pick up of bulky items services do not seem to have been enough. Nature itself seems to be trying to give us a lesson with snails doing their best to camouflage the eyesore, the result of some arrogant citizen who purposely disposed of this sofa in the countryside. Is it so difficult to understand once and for all that preserving the outdoors is one simple way of safeguarding our future?Read More

Waste free school lunches

submitted by St. Thomas More College Secondary School Zejtun : Chanelle Zarb, Hayley D'Amato, Kirtsy Collins  for 11-14
dissemination(s): assembly, newspaper, other, school magazine, school media
filed under Video Clips

This video investigates the packaging used by students to bring their lunch and propose alternatives that can be used to reduce the impact created on the environment by such packages.

Read More

Green leaders

submitted by St. Thomas More College Secondary School Zejtun : Bernice Mifsud, Sarah Mifsud  for 11-14
dissemination(s): assembly, Facebook, newspaper, other, school magazine, school media
filed under Articles

Green Leaders is an initiative organised in our school, St. Thomas More College Zejtun. These are selected students who have a very important role to play in our school. Their job is to keep the school and classes organised, spot clean but also to help reduce the environmental impact of our school.

Read More