Latest Entries

Photo Special Prize – Ħela u Ħsara

submitted by Alison Schembri St Benedict College Tarxien Girls' Secondary for
filed under Photos

Minn żmien għal żmien, fid-djar tagħna nirċievu bosta magażines u karti b’ messaġġi promozzjonali. Ħafna kumpaniji jużaw dan il-mezz ta' komunikazzjoni bil-għan li jżidu l-bejgħ jew jesponu xi ogetti ġodda fis-suq. Tgħid il-bejjiegħ u l-konsumaturi huma konxji ta’ kemm dan huwa ta’ qerda fuq l-ambjent? Bil-ħajja mgħaġġla tal-lum, naħseb li ftit huma dawk li jaqraw jew jiftħu dak li jkunu rċivew. Nemmen li ħafna jarmuhom, mingħajr ma biss ikunu fetħuhom. Din hija ħela ta' karti u wkoll qerda fuq is-siġar – sors importanti li jnadfu l-arja mniġġsa tagħna. Anke jekk ammont konsiderevoli minn dawn il-karti jiġu rriċiklati, il-ħsara tkun saret xorta waħda għax ir-riċiklaġġ minnu nnifsu jsarraf f’enerġija. Li kieku nevitaw il-Ħela u l-Ħsara, il-generazzjoni futura tkun tista’ tgawdi minn ambjent ahjar bhal ma forsi ġa gawdejna aħna!Read More

National Winning Article 1st – The Rubble Trouble?

submitted by James Scicluna & Christina Pisani San Anton School Imselliet for
filed under Articles

'Greed is depriving future generations from the simple and beautiful things in life'. The Natural Maltese Sclerophyll Habitats are being lost due to land reclamation for agriculture. Moreover, this soil which is being transported from different locations, is being lost as rubble walls are being replaced by unsuitable alternatives. All this is occurring in an area behind the Riviera Hotel, in Marfa.

Read More

National Winning Article 2nd – Ġnien Ingraw – I can’t find my way out!

submitted by Nicholas Attard & George Zahra San Anton School Imselliet for
filed under Articles

In this article the young reporters investigate the impacts of the extension of an existing hotel on the ecologically important habitats at Ġnien Ingraw, in Mellieħa.

Read More

National Winning Article 3rd – 70,000,000 litres of rain water – should they be wasted?

submitted by Beppe Grech & Christopher Busuttil St Margaret College Verdala BSS for
filed under Articles

The article is about abondoned reservoirs as that of Has Saptan. It is a pity that when rainwater accumulates in such reservoirs this vital resource is quickly lost through leakages and ends up in the sea. These abondoned reservoirs can be restored and the water used for irrigation purposes. If fully functional these reservoirs will ensure that nearby settlements are not flooded when heavy rain falls over the Maltese Islands.

Read More

The Maltese Painted Frog

submitted for
filed under Photos

The Maltese painted frog, Discoglossus pictus, is found near open places such as in Buskett, small streams, Chadwick Lakes and also in fields. This animal is an amphibian which means that it lives both on water and on land. This is the only frog species in Malta, as is known as an endemic species. Discoglossus pictus usually has a dark olive green colour, their belly is whitish. Females lay a total of 500 to 1000 eggs. The Discoglossus pictus is very rare to find in Malta and this species is becoming extinct. There are many ways to help these animals like not torturing them, leaving them in their own habitat and by not destroying their habitat. It is important to keep them alive or in a few decade's time these amphibians will become extinct.Read More