Latest Entries

Responsible Actions for a Better Environment

submitted by St. Francis Primary Cospicua - Malta : The Forest Team  for 7-10
dissemination(s): school media, website
filed under Articles

At our school we try to do our best to instill in our students awareness for a better environment. As we believe that the implementation of actions of good practices are a benefit for them to learn how we can protect our trees and our environment so to combat deforestation. By means of the sowing of seeds activity, we enhanced the students’ awareness about the environmental and social importance of forest. For this reason we try to contribute to CO2 emissions and we want to reduce CO2 emissions. Thus we needed to implement educational activities which we need to make some changes in the way we live. We believe that these changes are important to be done together as a community as we are sure that small changes make big differences and thus result in great achievements.

Read More

Mixja sad-Dwejra

submitted by GOZO COLLEGE ZEBBUG PRIMARY : Abigail Borg  for
dissemination(s): school media
filed under Articles

Hemm modi differenti kif tmur id-Dwejra imma l-isbaħ fosthom billi tmur bil-mixi madwar il-kosta billi titlaq mil-Għadira ta’ San Raflu. Pajsaġġ sabiħ ħafna imma sfortunatament issib skart ma kull rokna. Flora u fawna kemm trid, hafna endemika u/jew indiġena imma sfortunatament l-aljeni qed jiżdiedu…

Read More

Attivita’ F’Xrobb L-Għaġin

submitted by St Francis Primary Cospicua : Zack Mangion  for
dissemination(s): school media, website
filed under Articles

Nhar l-Erbgħa 15 ta’ Jannar kienet il-ġurnata ddedikata lis-siġar. Għalhekk jien flimkien ma’ tfal oħra mill-iskola tagħna morna Xrobb l-Għaġin fejn ħadna sehem f’attivita’ favur is-siġar. F’Xrobb l-Għaġin iltqajna ma’ tfal minn skejjel oħra. Il-Ministru tal-Ambjent għamel diskors interessanti dwar is-siġar. Barra hekk ahna kellna wkoll workshops interessanti hafna wkoll. Din l-attivita’ ghenitna hafna sabiex nitghallmu aktar dwar kif nibzghu ghas-sigar sabiex ikollna ambjent ahjar.

Read More

Il-Buskett

submitted by St Francis Primary Cospicua : Luca Gatt  for
dissemination(s): school media, website
filed under Articles

Bhala membru tal-kumitat tal-EkoSkola hassejtni ferm ixxurtjat li messitni din l-attivita dwar is-sigar. Gewwa l-Buskett iltqajna ma hafna affarijiet li stajna nanalizzaw bil-galbu ghaliex u ghalxiex tezisti differenza bejn sigra u ohra, bejn il-weraq u iz-zokk. Ghalkemm tghallimna illi kollha jilghabu parti importanti ghall-ambjen ghaliex is-sigar kollha jiehdu l-arja il-hazina sabiex ibidluha f-arja tajba,  Dan huwa ferm importanti u ghalhekk izjed u izjed ghandna nibzghu ghalihom. Hafna nies jaqtghu is-sigar sabiex juzawhom ghall-affarijiet ohra filwaqt li ahna gejna konxji ta dawn l-affarijiet hadna gost nammiraw in-natura aktar mill-qrib.

Read More

Ħarġa ma’ tal-Iskola

submitted by St Francis Primary Cospicua : Naia Abdilla  for 11-14
dissemination(s): school media, website
filed under Articles

Read More